طرح “خانه به خانه” مقابله باویروس کرونا – پویش “سلامت با بهداشت” – مسابقه شماره یک

پویش “سلامت با بهداشت” – مسابقه شماره یک

باشگاه ورزشی بهرامی البرز درنظردارد مسابقه شماره یک را بین اعضای باشگاه برای بهترین قلم به شیوه زیر برگزار نماید. ذهن نوشته خودرا درباره فیلم کوتاه پیوست حاوی پیام “سلامت بابهداشت” به زبان فارسی درقالب عنوان یا تیتر با داشتن ۳ تا ۱۰ کلمه و خلاصه ای از عنوان پیام در قالب یک پاراگراف ۲۰تا۵۰ کلمه ای حاوی پیام به دانش آموزان و دوستانتان بنویسید و تا ۱۶ اسفند۱۳۹۸ ارسال نمایید. بهترین عنوان و خلاصه پیام مرتبط با موضوع پویش، ضمن معرفی هدیه دریافت خواهدنمود و متن وی به نام خودش به دانش آموزان و ورزشکاران سراسر کشور ارسال خواهدشد. از لینک زیر وارد فرم مسابقه شوید

https://formaloo.com/behdash01

طرح خانه به خانه دربرابرموج ویروس کُرونا

طرح “خانه به خانه” در وضعیت بحرانی پیشگیری از ویروس کُرونا باتوجه به تعطیلی مدارس و باشگاه های ورزشی، برنامه های آموزشی از جمله تمرینات مهارتی، جسمانی، هوشی فکری ذهنی درقالب چالش، رقابت، جشنواره و همه پرسی از طریق رسانه مجازی برقرار می گردد. به عبارتی ارتباط باشگاه با والیبال آموزان و خانواده ها برنامه ریزی شده است و انجام می شود.

قسمت اول: گرم کردن

wam up

قسمت دوم: تمرین مهارت پنجه یا پاس Sett ـ هوش و حافظه Intelligence & Memory

Preliminary Sett Skill 01